НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Бюлетин на съобщенията по чл.32 от Д О П К


Ако намерите съобщение за Вас в този бюлетин, трябва незабавно да посетите Териториалната дирекция/офис. Администрацията на НАП е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала
процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.

Съобщенията се поставят на видно място в подразделенията на НАП и се публикуват в Интернет.

Ако в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението не се явите в Териториалната дирекция/офис, то ще се смята за редовно връчено и ще бъде приложено към досието Ви.


ПУБЛИЧЕН БЮЛЕТИН НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК


Критерий за търсене:
     

 

v.3.1.5